Privacy Policy

Privacyverklaring en AVG  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit houdt  (o.a.) in dat u het recht heeft om te weten welke gegevens wij van u hebben, wat wij daar mee doen,  hoe wij deze beveiligen en tevens kunt u een verzoek indienen om deze gegevens te wijzigen of  verwijderen.   Door middel van deze privacyverklaring hopen wij u duidelijkheid te geven over bovenstaande  punten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen uw vraag  binnen 2 weken beantwoorden.   Brouwerij Kees  Brouwerij Kees is gevestigd in Middelburg (Zeeland) en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  onder nummer 61566667.  Onze werkzaamheden bestaan uit het produceren en distriburen van bier.   Persoonsgegevens waarover wij beschikken  Door producten af te nemen van Brouwerij Kees, beschikken wij over uw persoonsgegevens. De  gegevens waarover wij beschikken zijn:   ‐ Bedrijfsnaam  ‐ Voor‐ en achternaam contactpersoon  ‐ Adresgegevens  ‐ E‐mailadres  ‐ Telefoonnnummer  ‐ Bankrekeningnummer  ‐ BTW‐nummer  Waar gebruiken wij deze gegevens voor  Deze gegevens gebruikt Brouwerij Kees voor de administratie en facturatie en uiteraard ook voor de  levering van onze producten op het juiste adres. Uw telefoonnummer en e‐mailadres gebruiken wij  om u te kunnen benaderen met vragen/informatie over de levering van uw bestelling, of om te  reageren op een offerte‐aanvraag.   Hoe lang bewaren wij deze gegevens  Indien u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten, kunnen wij uw gegevens na 7 jaar  verwijderen. De belastingdienst verplicht ons, in verband met eventuele controle van onze  administratie, om uw gegevens 7 jaar te bewaren.   Bescherming van uw gegevens  De persoonsgegevens waarover wij beschikken zijn digitaal opgeslagen. De computers waar uw  gegevens opstaan zijn beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Indien deze computers  zouden worden gestolen zullen wij aangifte doen van een zogenaamd “datalek” bij de Autoriteit  Persoonsgegevens. Dit zijn wij wettelijk verplicht.   Gegevens delen met derden  Onze administratie wordt verzorgd door een accountskantoor, zij beschikken derhalve ook over onze  klantgegevens. Verder worden door Brouwerij Kees op geen enkele manier gegevens verstrekt aan  derden. Daarnaast verstrekken wij gegevens over het leveringsadres aan onze transporteur.  Verder worden er geen gegevens gedeeld met derden.   Website  Onze website slaat geen persoonsgegevens of privacygevoelige informatie op.   Cookies  Deze website maakt geen gebruik van Cookies.   Statistieken  Onze website houdt wel statistieken bij, maar deze bevatten geen privacygevoelige informatie. Het  enige wat wordt opgeslagen is:   ‐ Bezoekersaantallen  ‐ Land van herkomst  ‐ Hostingprovider (bijvoorbeeld Zeelandnet)  ‐ Bezochte pagina’s van onze website  ‐ Tijdstip van het bezoek  Geen van bovenstaande gegevens kan door ons aan u als persoon worden gekoppeld, omdat wij  geen IP‐adressen opslaan en u op onze website geen persoonlijke gegevens hoeft in te vullen.   Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een  verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@brouwerijkees.nl. Wij zullen zo snel  mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken, op uw verzoek reageren.  

TOP
Winkelwagen 0
Recent bekeken 0

Blijf op de hoogte!

Ook op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom KEES? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!

Leeftijdscheck

Om deze webwinkel te bezoeken moet u 18 jaar of ouder zijn.